Српске изворне песмеПресловљавање латинице у ћирилицу

Правила пресловљавања

Подесите латинична слова по потреби:

Латинична слова (или комбинације слова) у пољима испод ћириличних ће бити пресловљена у одговарајуће ћирилично слово. На пример, ако користите енглеску тастатуру (без "кукица и квакица"), можете изабрати неке од ових могућности:
ђ dj, dy, ...
ж zz, zh, ...
ћ ch, tch, ty, ...
ч cc, ch, w...
џ dz, dzh, q, ...
ш ss, sh, ...
ђ ж љ њ ћ ч џ ш

Текст уоквирен овим знаком се не пресловљава:

Ако је потребно да одређени део текста остане на латиници, ставите изабрани знак испред и после тог текста.

На пример, да би оставили латински оригинал у реченици: "~Homo homini lupus est~ (čovek je čoveku vuk).", уоквирили смо латински текст изабраним знаком ~.

После пресловљавања добићемо: "Homo homini lupus est (човек је човеку вук)."

Унесите латинични текст:

Напомена: Користите + кад треба да се спречи спајање латиничних слова:
nad+živeti = надживети, naiveti = наџивети.

Пресловљени текст: