Бело Платно

Извођења

Гугутка гука во осоје (5.5 MB, mp3)
О песми Албум
Удаде се Живка Сиринићка (2.7 MB, mp3)
О песми Албум

Више о групи Бело Платно можете наћи на њиховој веб страни.

^