Маријо бела кумријо

Маријо дели бела кумријо мори 
Што ти је Маро кротко мори одење 
Што ти је Маро тијо мори зборење 
  
Да ли ти Маро тежит стомните мори 
Ии ти Маро тежит мори ђердани 
  
Нито ми аго тежит стомните море 
Нито ми аго тежит море ђердани 
  
Токо ми аго тежи меракот море 
Мој мерак аго ми је море далеко 

Порекло песме: Косово и Метохија

Начин певања: ?

Напомена: Печалбарска песма.

^