Чаглавчанке све девојке

Чаглавчанке све девојке, јадна ја, јадна ја,
жито носе, траву косе, јадна ја, јадна ја,
платно ткају у разбоје, јадна ја, јадна ја,
платно ткају у разбоје, јадна ја, јадна ја.

А Липљанке варошанке, јадна ја, јадна ја,
цел дн спију, лице мију, јадна ја, јадна ја,
оро воде по саборе, јадна ја, јадна ја,
оро воде по саборе, јадна ја, јадна ја.

Чаглавчанке момци просе, јадна ја, јадна ја,
Чаглавчанке момци просе, јадна ја, јадна ја,
а Липљанке дома седе, јадна ја, јадна ја,
а Липљанке дома седе, јадна ја, јадна ја.

Порекло песме: Косово и Метохија

Начин певања: ?

Напомена: Сватовска песма из Чаглавице, предграђа Приштине, на путу за Липљан.

^