Шетнала се кузум Стана

Снимци

Извор (0.8 MB, mp3)
О извођачу
Шетнала се џанум кузум Стана 
Леле шетнала се кузум Стана 

Горе доле џанум по чаршију 
Леле горе доле по чаршију
 
Изгубила Стана кован ђердан 
Леле изгубила кован ђердан 

Туј се шета џанум младо Турче 
Леле туј се шета младо Турче
 
Ти туј прође џанум ти га нађе 
Леле ти туј прође ти га нађе 

Несам Стано џанум Бог ми душа 
Леле несам Стано Бог ми душа 

Да се кунем Стано не верујеш 
Леле да се крстим ће се смејеш 

Ако сам ти Стано нашја ђердан 
Леле ако сам ти нашја ђердан

Како њега Стано да се вијем 
Леле око твоје бело грло

Порекло песме: ?

Начин певања: ?

^