Каранфиле цвеће моје

Каранфиле цвеће моје
Још да ми је семе твоје
Тад би знала де би цвала
Мом драгану под пенџере
Кад устане нек мирише
Нек мирише и уздише
Уздих ће се далек чути
Дол од земље гор до неба
Богу ће се дожалити
Нас двоје ће саставити

Порекло песме: Пећ, Косово и Метохија

Начин певања: ?

Напомена: Љубавна (девојачка) песма.

^