Девојче бело црвено

Девојче бело црвено
не иди ситно пред мене

Не дизај мирну прашину
д идемо јутре на пазар

Да купим ѕивгар* волови
да орем сури долови

------
(*ѕ - као у старословенској и македонској азбуци, спојено дз)

Порекло песме: ?

Начин певања: ?

^