Што гу нема Цвета

(верзија)
Што гу нема Цвета по двор да ми шета? 
Ој, Цвето, Цвето, Цвето калушо, срце и душо. 

По двор да ми шета, цвеће да ми бере. 
Ој, Цвето, Цвето, Цвето калушо, срце и душо.

Венци да ми плете, кућу да ми мете. 
Ој, Цвето, Цвето, Цвето калушо, срце и душо.

Ђердан да гу тропка, срце да ми копка. 
Ој, Цвето, Цвето, Цвето калушо, срце и душо. 

Порекло песме: ?

Начин певања: ?

^