Атиџиче бело црвено

Атиџиче бело црвено
Облечи џупче шарено де
Идриз те чека под село
Со бели кожуф на раме де

Левата рука секирче
Десната рука леворвер де
Скендере први гледаник
Купај ми воцна (ввна?) матора де

Да ја напраим тирјанка
Па да ти идем китларка де
Во тија село Оргоста
Во тија горно маало де

Порекло песме: Призренска Гора, Косово и Метохија

Начин певања: ?

^