Ја посади виту јелу на камену

Ја посади виту јелу 
Виту јелу на камену 
  
Ајде Лено бели бе Лено 
  
Па остави дилбер Лену 
Да ми чува виту јелу 
  
Ајде Лено бели бе Лено 
  
Ал не прође ни недеља 
Од Лене ми абер дође
  
Ајде Лено бели бе Лено 
  
Јела ти се осушила 
И гране ти разбацала 

Ајде Лено бели бе Лено 
  
Јела ти се осусшила
Лена ти се испросила 
  
Ајде, Лено, бели бе Лено! 
  

Порекло песме: ?

Начин певања: ?

^