Невен вене за гором

Невен вене невен вене
За гором за зеленом
Невен вене на ливади

Девојка му поручује
Ој невене мој невене
Благо оном кој те бере

Мене бере млада мома
Па ме своме драгом даје
Мене бере млада мома

И ја би те млада брала
Своме драгом киту дала
И ја би те млада брала

Порекло песме: Косово и Метохија

Начин певања: ?

^