Лети соко повисоко

Лети соко повисоко
И гледа и преглада 
Ко дрема ко не дрема
Лепа Смиља задремала 
И кецељу прогорела
Што би врана пролетела 
И за собом трн пронела
Ш чим ћемо окрпити 
С танком иглом ташанкаром
С танким концом са конопцом
Смиљина мајко 
Не карај ми Смиљу
Смиља ми је рекла 
Кад је шашу секла 
И кукуруз брала 
У руци јој лала
А у другој цвеће 
Да за другог неће

Порекло песме: Шумадија

Начин певања: ?

^