Покрај Груже једна врба стара

Покрај Груже једна врба стара
Под њом Миле волове одмара

Док је Миле волове одмаро
Са својом је драгом разговаро

Оста Миле да ракију пије
Више њему до орања није

Порекло песме: Шумадија

Начин певања: ?

^