Паде киша и помало снега

Паде киша и помало снега
Дошла вода од брега до брега

Дошла вода нигде нема моста
Мила мајко где ми драги оста

Оста драги с оне стране воде
Мила мајко он ће другој д оде

Неће ћери моје бело грожђе
Он те воли мораће да дође

Порекло песме: Шумадија

Начин певања: ?

^