Ливадица препуна је лада

Ливадица препуна је лада
Девојка се сватовима нада

О девојко танана конопљо
Где си тако танана порасла

Ил си расла дворе брисајући
Или стару мајку слушајући

Нисам расла мајку слушајући
Већ сам расла драгог чекајући

Порекло песме: ?

Начин певања: ?

^