Наджињу се Марко и Марија

Наджињу се Марко и Марија
Марко наже двеса и два снопа
А Марија триста и три снопа

Порекло песме: ?

Начин певања: ?

^