Лепо певам далеко се чује

Снимци

Грлице (2.7 MB, mp3)
(Соло: Ана Милосављевић)
О извођачу Албум
Лепо певам далеко се чује
И драго чује до краја планине
И прво каже моја је девојка
И друго каже моја вереница
И треће каже моја суђеница

(Лепо певам далеко се чује
Еј лепо певам леле далеко се чује)

Порекло песме: Пештер

Начин певања: ?

^