Циганка ми гатала на трави

Снимци

Здравац (0.9 MB, mp3)
О извођачу
Циганка ми гатала на трави
Да ја немам среће у љубави
Хвала теби циганко на трави
Јер ја имам среће у љубави

(Циганка ми гатала на трави
Енђу менђу каламенђу 
калакандре каламандре 
калађуле ђулђул буле јој)

Порекло песме: ?

Начин певања: ?

^