На вр брда шаран гуја спава

Уколико знате стихове ове песме, молимо Вас да нам их пошаљете.

Порекло песме: Драгачево

Начин певања: Динарски начин архаичног певања. Солиста започиње песму екскламацијом "Хој" и отпева први мелостих. Потом се укључе пратиоци, отежући пратњу на педалном тону и наизменично бордунирају. Мелострофа садржи двостих који се прекида "усецањем", "Хој". На крају се кратко извикне и глисандира наниже уз изговарање речце: "које". (Из "Антологије српских и црногорских песама".)

^