Све птичице пропјевале (запјевале)

Све птичице пропјевале (запјевале) 
Само једна не пјева
 
Мене моја нана дала
А ја нисам ни знала
 
Не воли се ој богато
Већ се воли умиљато

Од љубави ништа теже
Кад се поред срца веже

(Све птичице запјевале јање моје јање ружо моја ружо
Само једна не пјева јање моје јање ружо моја ружо)

Порекло песме: ?

Начин певања: ?

^