Албум: Сунце јарко трепери да зађе

Песме са албума

Волела би нег што очи виде (1.7 MB, mp3)
О песми
Гугутка гука во осоје (3.7 MB, mp3)
О песми
Жањи мобо једно до другога (1.9 MB, mp3)
О песми
Ја у башти а Миле ми вели (6.6 MB, mp3)
О песми
Јелено девојко где си синоћ била (4 MB, mp3)
О песми
Каравиље кара ли те мајка (3.2 MB, mp3)
О песми
Мој драгане ружо рана (3.9 MB, mp3)
О песми
Молила је ђувеглина мајка (4.3 MB, mp3)
(Песма је научена на основу снимака групе Црнућанка.)
О песми
Нас две сеје очи нам зелене (4 MB, mp3)
О песми
Није мана што је цура мала (5.9 MB, mp3)
О песми
Николо гајле големо (4.2 MB, mp3)
О песми
Облагале се девет овчара (5.9 MB, mp3)
О песми
Оро се вије крај манастира (3.5 MB, mp3)
О песми
Питају ме одакле си плавка (8.2 MB, mp3)
О песми
Пратила мајка девојче (3.8 MB, mp3)
О песми
Прели прело мило до милога (1.4 MB, mp3)
О песми
Проблејало младо јагње (7.1 MB, mp3)
(Песма је научена од Бокана Станковића, свирача на народним инструментима.)
О песми
Сунце јарко трепери да зађе (4.8 MB, mp3)
О песми
Чубро Маро (3.8 MB, mp3)
О песми
Што тај глума ју теј горње мале (4.9 MB, mp3)
О песми

Извођач: Етномузиколошки одсек Музичке школе "Мокрањац", Београд

2003

^