Расло је дрво тополово

Расло је дрво тополово
над њим је гнездо соколово
јаворе зелен боре

У гнезду тићи соколићи
над њима се соко вијаше
јаворе зелен боре

Што нам је дрво тополово
то су нам двори домаћина
јаворе зелен боре

Што нам је гнездо соколово
то нам је софра домаћина
јаворе зелен боре

Што су нам тићи соколићи
то су нам гости домаћина
јаворе зелен боре

Што се соко над њим вијаше
то домаћин госте служаше
јаворе зелен боре

Порекло песме: ?

Начин певања: ?

^