Јутрос рано сунце огрејало

Снимци

КУД Опленац - Женска певачка група (1.4 MB, mp3)
2004. (Снимак је начињен приликом наступа женске групе (трија) на 32. Сабору у Тополи, октобра 2004, на централном концерту. Певају: Јелена Ђорђевић, Ксенија Милованчевић и Маја Стањевић.)
О извођачу
Јутрос рано сунце огрејало 
Огрејало њиву домаћину
И у њиви све младе раднике 
(Или: И у њиви младе жетиоце)

(Ој јутрос рано, јутрос рано и
Ој сунце огрејало и)

Порекло песме: Област Горња Јасеница (Шумадија)

Начин певања: Пева се у хетерофоно-бордунском двогласу, увек по три певачице (једна води, две прате).

Напомена:

Жетелачка песма, или, како се у крају каже, жетеличка. Пева се на жетелички глас и у прошлости је извођена на жетви, ујутру, по доласку на њиву.

Оригинални (теренски) снимак начинио је 1971. покојни етномузиколог Љубинко Миљковић у селу Доња Шаторња код Тополе, област Горња Јасеница (Шумадија). Певале су: Миросава-Мира Прокић (она води глас, рођена је Петровић у Д. Шаторњи 1922), Даринка Николић и Миросава Ранковић; певачице које прате рођене су у суседним селима, где је песма певана на исти или врло сличан начин.

^