Дено Магдалено

Дено Магдалено
Ајде дом да идеш 
Не варај бећари
Бећар кола тафра
Вечеру да спремаш
Немој за млазина
За мене за тебе

(Дено Магдалено мори Дено Магдалено
Дено Магдалено мори Дено Магдалено)

Порекло песме: Бујановац

Начин певања: Антифоно

Напомена: Песмa уз игру

^