Збирајте се младожењски момци

Уколико знате стихове ове песме, молимо Вас да нам их пошаљете.

Порекло песме: Бујановац

Начин певања: ?

Напомена: Свадбена песма

^