Замучи се Божја Мајка

Замучи се Божја Мајка
Од Игњата до Бадњака
Па си роди Божја Мајка
Младог Бога и Божића
Кума куми Божја Мајка
Кума куми Кум Јована
Света Петка цркву мете
На сред небо међу магле 
Запојаше девет попа
Запојаше девет ђака
Запојаше све владике
И дванајест калуђера
Дочула ги Божја Мајка
Па је тијо говорила
Стани горо стани водо
Да слушамо како поју
Стану гора стану вода
Трепетљика не станула
Проклела ју Божја Мајка
Еј дабогда трепетљико
Што не слушаш девет попа
Што не слушаш девет ђака
Што не слушаш све владике
И дванајест калуђера
Свако дрво цвет да цвета
Цвет да цвета род да роди
Трепетљика да процвета
Да процвета род да нема
Свако дрво цвет цавтело
Цвет цавтело род родило
Трепетљика процавтела
Процавтела род немала

Порекло песме: Село Вукманово, југоисточна Србија

Начин певања: ?

Напомена: Божићна песма

^