Уродиле жуте крушке

Снимци

Грлице (2.5 MB, mp3)
(Група певача, води Данка Једнак)
О извођачу Албум
Љеље (1.9 MB, mp3)
О извођачу
Моба (1.7 MB, mp3)
О извођачу Албум
Уродиле жуте крушке,
Држ ме се, Јањо, да легнем, прилегнем,
Да данем, приданем,
Да ја данем да.

Уродиле и сазреле,
Држ ме се, Јањо, да легнем, прилегнем,
Да данем, приданем,
Да ја данем да.

Ко ће крушке подбирати,
Држ ме се, Јањо, да легнем, прилегнем,
Да данем, приданем,
Да ја данем да.

Подбираће лијепи Јова,
Држ ме се, Јањо, да легнем, прилегнем,
Да данем, приданем,
Да ја данем да.

Ко ће Јови припомоћи,
Држ ме се, Јањо, да легнем, прилегнем,
Да данем, приданем,
Да ја данем да.

Припомоћ ће лијепа Мара,
Држ ме се, Јањо, да легнем, прилегнем,
Да данем, приданем,
Да ја данем да.

Порекло песме: Челарево

Начин певања: ?

Напомена: Песма колониста из Босне

^