Ајде ћито д идемо

Снимци

Моба (2.2 MB, mp3)
О извођачу Албум
Ајде ћито д идемо
Леле д иде
С ону страну Тимока
Леле Тимо
Де се моме збирале
Леле збира
Једна другу питује
Леле питу
Зашто драги тугује
Леле тугу
Ја за драгим тугујем
Леле тугу
И за њиме болујем
Леле болу

Порекло песме: ?

Начин певања: ?

^