Вита јело де си ладовала

Уколико знате стихове ове песме, молимо Вас да нам их пошаљете.

Порекло песме: Село Доња Трнава, Доња Јасеница

Начин певања: На бас.

^