Нити нити

Уколико знате стихове ове песме, молимо Вас да нам их пошаљете.

Порекло песме: Околина Зајечара

Начин певања: На бас.

Напомена: Шаљива песма

^