Што Морава мутна тече

(Моба - Према забелешци из села Велике Пчелице 
код Крагујевца, Шумадија, централна Србија. 
Певање на бас.)

Што Морава мутна тече
На овој дугој ноћи
На овој месечини јесењој

Купале се две сестрице 
На овој дугој ноћи
На овој месечини јесењој

Магдалена и Јелена
На овој дугој ноћи
На овој месечини јесењој

Магдалена пребродила
На овој дугој ноћи
На овој месечини јесењој

Јелена се утопила
На овој дугој ноћи
На овој месечини јесењој
--------------------------

(Дрина - према забелешци из села Доња Бадања, 
Јадар, српско Подриње. Канталица.)

Што Морава мутна тече
Мутна тече свако вече 
Јел катани коње поје
Ил краљ Милан с војском иде
Нит катани коње поје
Нит краљ Милан с војском иде
Купале се двије сеје
Оливера и Тодора
Оливера испливала
А Тодора утонула
Оливера сејо мила
Иди кући кажи нани
Тоша ти се удомила
Студен камен ђувегија
Два бедена два ђевера
Две врбице јетровице
Две рибице заовице
Ситан песак сви сватови

--------------------------

(Према извођењу Јордана Николића, 
непознат извор.)

Што Морава мутна тече
Мутна тече свако вече

Да ли паша коња јаше
Ил старице платно беле

Нити паша коња јаше
Нит старице платно беле

Већ купају две сестрице 
Магдалена и Калена

Магдалена препливала
Калена се утопила

(Што Морава мутна тече ај вај
Мутна тече свако вече ај вај
Мутна тече свако вече ај вај)

Порекло песме: Варијанте распрострањене у разним крајевима Србије

Начин певања: ?

Напомена: Балада.

^