Чувала сам говеда

Чувала сам говеда
Око брда голема

Дођи драги до брега
Где ја чувам говеда

Ако неби ту била ја
Ти поведи другара

Ти поведи другара
Па се са њим разговарај

(Чувала сам говеда чувала сам говеда
Ај чувала сам чувала сам говеда
Ај око брда око брда голема)

Порекло песме: ?

Начин певања: ?

^