Све су цуре обуле кундуре

Уколико знате стихове ове песме, молимо Вас да нам их пошаљете.

Порекло песме: ?

Начин певања: На глас.

Напомена: Песма забележена од колониста насељених у селу Обровац у Бачкој.

^