Службу служи Виден добар јунак

Службу служи Виден добар јунак,
службу служи, девет годин дана
нит задрема, нит штету учини.
Кад настала десета година
тад задрема, и штету учини:
разби чашу од иљаду гроша.
Сви судије Видена судише,
осудише Видена да стрељу,
хитра била сеја Видосава,
увила га у три трубе платно,
метнула га на дно у сандуку.
Кад дођоше Турци јањичари
потражише Видена јунака,
овде, онде, ал Видена нема.
Изведоше сестрицу Видицу:
Казуј, Видо, Видена јунака!
- Жив ми Виден, видела га нисам!
Извадише Виде оба ока.
Казуј, Видо, Видена јунака!
- Жив ми Виден, видела га нисам!
Изведоше љубу Виденову:
Казуј, Видо, Видена јунака!
- Станте, Турци, Видена да кажем!
Хитра била сеја Видосава,
увила га у три трубе платно,
метнула га на дно у сандуку,
Изведоше Видена јунака,
ал говори Виден добар јунак:
Станте Турци, нешто да ви кажем.
Стари чујте, млади запанћујте:
Сеју чувај ко очи у главу,
љубу удри ко змију у траву!

Порекло песме: Село Јабланица, околина Бољевца

Начин певања: На бас.

^