Жито жњела Косовка девојка

Уколико знате стихове ове песме, молимо Вас да нам их пошаљете.

Порекло песме: Североисточна Србија, област Хомоље

Начин певања: ?

^